VABILO NA REDNO LETNO SKUPŠČINO

Vse članice in člane vabimo na redno letno skupščino Nogometnega kluba Rogaška, ki bo v petek, 31. 3. 2017 ob 18. uri, v konferenčni dvorani Podjetniškega inkubatorja, Prvomajska 35, Rogaška Slatina.

 

Dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine in sprejem dnevnega reda
  2. Izvolitev organov skupščine (delovno predsedstvo, verifikacijsko komisijo, zapisnikarja in overovatelja zapisnikov)
  3. Poročilo o delovanju kluba v letu 2016 (predsednik, trener članskega moštva, predstavnik nogometne šole in blagajnik)
  4. Razrešitev upravnega odbora kluba
  5. Volitve novega upravnega odbora
  6. Program dela za leto 2017
  7. Razno

 

Skupščine se lahko udeležijo člani kluba ali njihovi zakoniti zastopniki.

 

V Rogaški Slatini, 10. 3. 2017.

UO NK Rogaška